بم - صفحه اول
اخبار فرودگاه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷

بازديد مديرکل ارتباطات و ناوبري شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از پروژه نصب و راه اندازي دستگاه کمک ناوبري جديد DVOR فرودگاه بين المللي کرمان

مديرکل ارتباطات و ناوبري شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و هيئت همراه به اتفاق مديرکل فرودگاه هاي استان کرمان ، از مراحل نصب و راه اندازي دستگاه کمک ناوبري جديد DVOR فرودگاه بين المللي کرمان بازديد کرد.
۲۴ مرداد ۱۳۹۷

برگزاري مراسم تکريم و معارفه مديران ايمني فرودگاه هاي استان کرمان

مهندس حميدرضا آزادي طي مراسمي به سمت مدير ايمني فرودگاه هاي استان کرمان منصوب شد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷

برگزاري دوره آموزشي زبان انگليسي ويژه هوانوردي1 در فرودگاه بين المللي کرمان

دوره آموزشي زبان انگليسي ويژه هوانوردي1 براي همکاران اداره مراقبت پرواز از 20مردادماه97 در فرودگاه بين المللي آيت الله هاشمي رفسنجاني کرمان آغاز گرديد.
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

اتمام ساخت باند دوم فرودگاه بين المللي کرمان تا دي 97/آغاز عمليات توسعه ترمينال داخلي فرودگاه در آينده نزديک

مديرکل فرودگاه هاي استان کرمان با اشاره به پيشرفت 33 درصدي ساخت باند دوم فردگاه بين المللي کرمان ، پيش بيني کرد که اين پروژه تا ابتداي زمستان به پايان برسد.

ويژه حج ويژه حج

شعار سال شعار سال

سامان شهراه سامان شهراه