خوش آمدید — امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
مشاهده خبر

سند رسمی فرودگاه بم پس از 3 سال پیگیری صادر شد

تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
کد: 1005468
بازدید: 551

تعیین تکلیف اراضی فرودگاه ها واجبی  اساسی است که چندین سالی است ابلاغ شده و در این میان با چالش هایی بنیادی رو بروست .

استان کرمان دارای موقوفات عدیده و بعضا قوانینی غیر قابل تغییر و البته توقیف ساز است

معارضینی که در بحبوحه بازدیدها و اقدام برای دریافت سند مالکیت رسمی از تلاش های موثری همچون وکلای قدر ،پر نفوذ و مشهور برای  جامع پوشیدن به انچه که وقف نام دارد از هیچ حرکتی فروگذار نمی کنند . در این میان وبعضا قسمت هایی از زمین های فرودگاه ها چند مالکی است و هر کدام برای انتقال مالکیت ،ساز خود را می زنند و ارقامی نجومی را از شرکت فرودگاه های کشور مطالبه وقطعا دریافت می نمایند تا اسناد را امضا کنند ؟!!

در این میان تعامل با مسئولین و همفکری  موثر راهگشای این طرح مهم  و کاهش هزینه را در پی داشته است .

محمد نخعی مدیر کل فرودگاه های استان کرمان در ارتباط با دریافت سند تک برگ فرودگاه بم پس از بیش از سه سال تلاش جمعی اظهار داشت :

تعامل درون سازمانی وبرون سازمانی و تکیه بر خرد وتوانمندی های بالقوه نیروی انسانی متخصص و متعهد اداره کل ونیز مساعی ادارات کل ثبت اسناد واملاک ونیز راه وشهرسازی استان کرمان پس از بیش از سه سال ونیم منجر به تایید و دریافت سند مالکیت رسمی به نام شرکت فرودگاه ها وخدمات ناوبری کشور شده است .

وی تعیین تکلیف اراضی فرودگاهی را مهم دانست وتاکید کرد:

با تلاش همکاران وطی سال آینده روند دریافت اسناد دیگری برای استان محقق خواهد شد .

مدیر کل فرودگاه های استان از تلاش های بیش از بیست سال برای دریافت سند یاد کرد وبر ادامه فعالیت ها تاکید نمود .

گفتنی است این سند برای فرودگاه بم به متراژ 5میلیون 700 هزار متر مر بع در بخش ثبتی سی کرمان به تاریخ دهم اسفند ماه یک هزارو سیصدو نود وچهار با افتخار ثبت وماندگار شده است.

لازم به ذکر است به پاس قدر دانی از تلاش تمامی مسئولین مرتبط ،با ارسال تقدیر نامه هایی از سوی مدیر کل فرودگاه های استان تقدیر وتشکر شده است .

‏فارسی‏English