خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
مشاهده خبر

ارتباطات نوین برای فرودگاه های استان تجهیز می شود .

تاریخ ارسال: پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴
کد: 1003219
بازدید: 570

فن آوری فیبر نوری در فرودگاه های جنوب وشرق استان (جیرفت بم)عملیاتی می شود.

محمد نخعی تغییر رویکرد ارتباطی از سنتی به نوین واستانداردسازی را مهم وخاطر نشان کرد:بهره گیری مناسب وبه موقع از دانش روز ضمن ارتقاء بهره وری وقابلیت های عملی هزینه های نگهداری واستهلاک تجهیزات در شیوه سنتی را حذف وباعث کارآمدی بهتر خواهد بود.

وی طرح تبدیل ارتباطات از بستر فیبر نوری به جای رادیو لینک را مهم وتاکید کردک

بهره مندی از اتصال به فیبر نوری اهداف بزرگی از جمله بهبود ارتباطات ،کیفیت بهتر ونیز حفاظت بالاتر ونیز هزینه کمتر وبهره وری را به دنبال داشته وافزایش خواهد داد.

لازم به ذکر است آغاز طرح اتصال فیبر نوری به فرودگاه جیرفت با حفر کانال به طول 5کیلومتر از روستای نارجوئیه از توابع فرودگاه توسط مخابرات شهرستان جیرفت درحال انجام است.

با بستر سازی فیبر نوری وآمادگی زیرساخت ارتباطات اینترنتی واینترانی و....به بستر جدید منتقل ومزایای فوق تامین می شود.

مدیر کل فرودگاه های استان طرح همزمان در شرق استان را نیز درحال اجرا وافزود:

در همین ارتباطات کانال ارتباطی فیبر نوری در فرودگاه بم از فاصله 4متری از سوی مخابرات بم درحال اجراست که امر به روز رسانی وفن آوری ارتباطی اینترنت واینترانت را ارتقاء می دهد.

هزینه این به روز رسانی ها حوزه ارتباطی در فرودگاه های جیرفت وبم معادل 1میلیاردو 370میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور بوده است.

 

‏فارسی‏English